Poradenství

Potřebujete poradit?

Zde uvádíme nejčastější otázky a odpovědi ohledně nákupu či prodeje nemovitostí. Pokud máte nějaký dotaz, který zde není uveden, tak neváhejte se nás zeptat. :)


1. Chtěli bychom svěřit prodej nemovitosti realitní kanceláři, ale nevíme které.

Klienti by si vždy měli pečlivě realitní kancelář prověřit, než ji svěří prodej své nemovitosti a ideálně v místě jejího podnikání, kanceláři a to osobně.

2. Jak dlouho trvá prodej nemovitosti?

Záleží na ceně, lokalitě, typu a specifikách nemovitosti. U bytů je to obvykle do 3-4 měsíců, u rodinných domů do 4-5ti měsíců, u pozemků a komerčních objektů od 3 do 12 měsíců. Je mnoho faktorů a okolností, které ovlivňují dobu prodeje, ale hlavním je vždy momentální situace na trhu s nemovitostmi a nepochybně dobrý výběr realitní kanceláře (společnosti). Zájemci si nemovitost vyhledávají především podle lokality a CENY. Právě cena je rozhodující a doba prodeje je na ceně závislá. Předražené nemovitosti jsou prakticky neprodejné. Tržní hodnotu Vaší nemovitosti Vám pomůžeme co nejpřesněji stanovit a proto neváhejte se na nás obrátit.

3. Jaká je obvyklá výše provize realitní kanceláře?

Při pronájmu nemovitostí je provize obvyklá ve výši jednoho měsíčního nájmu + DPH. Při prodeji nemovitostí se provize pohybuje ve výši od 2 do 5 %  + DPH a případná minimální výše provize, stanovená v závislosti na nákladech spojených s prodejem nemovitosti.

4. Co pro mě znamená výhradní (exkluzivní) zastoupení?

Je to dohoda mezi majitelem nemovitosti a realitní kanceláři při zastupování majitele nemovitosti, ve věci nalezení zájemce a případného prodeje jeho nemovitosti. Exkluzivní zastoupení také znamená, že realitní společnost si může dovolit investovat více peněz do prezentace nemovitosti v inzerci a podává zájemci pravidelné informace o průběhu obchodu či zájmu o danou nemovitost. Je možné také nabídnout danou nemovitost i klientům dalších realitních kanceláří a to za stejných podmínek. Pro prodejce nemovitosti to znamená, že bude jednat vždy s jedním odpovědným partnerem a nebude muset komunikovat a ztrácet čas s více zprostředkovateli. Exkluzivní zastoupení prakticky znamená kompletní servis, více výhod a služeb pro prodávajícího. Dle praxe lze říci, že u prodeje nemovitostí s exkluzivní smlouvou se dosahuje vyšší prodejní ceny a rychlejšího prodeje.

5. Kdo připravuje kupní a jiné smlouvy?

Smlouvy vždy připravuje a kontroluje advokát realitní společnosti na základě podkladů. Je samozřejmostí, že každá ze stran si může přizvat případně svého právníka, aby zkontroloval dané smlouvy.

6. Jakou cenu má nemovitost, kterou chci prodat?

Naše společnost Vám bezplatně vypracuje tržní odhad prodávané nemovitosti. Tržní cena nemovitosti je stanovena na základě odborného posouzení stavu nemovitosti, v dané lokalitě a s přihlédnutím k situaci na trhu.

7. Jak dlouho trvá zápis do katastru nemovitostí od podání návrhu?

Katastrální úřad zapíše vznik, změnu nebo zánik vlastnického nebo jiného věcného práva vkladem do katastru nemovitostí až na základě pravomocného rozhodnutí katastrálního pracoviště o povolení vkladu. O povolení vkladu musí katastrální úřad podle správního řádu rozhodnout do 30 dnů (výjimečně 60 dnů dle § 71 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů). Jestliže jsou podmínky pro povolení vkladu splněny, katastrální úřad vklad povolí, nejdříve však po uplynutí lhůty 20 dnů ode dne odeslání informace, že byla vyznačena v katastru nemovitostí plomba, což je novinkou od 1.1. 2014. Vklad na základě pravomocného rozhodnutí o povolení vkladu provede katastrální úřad bez zbytečného odkladu od povolení vkladu. Počítejte tedy s tím, že bude jakýkoliv vklad trvat cca 30 dnů. Vklad můžete sledovat také na stránkách http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ . Vyhledejte nemovitost a ve spodní části internetového výpisu bude po podání označena plomba na kterou můžete "kliknout" a dozvíte se více o probíhajícím vkladovém řízení.

8. Jak probíhá prohlídka nemovitosti?

Termín prohlídky je stanoven vždy po dohodě s majitelem nemovitosti s ohledem na časové možnosti jak majitele, tak i zájemce o danou nemovitost. Náš makléř navrhne termín prohlídky tak, aby vyhovoval jak vlastníkovi, tak zájemci o koupi. Samotná prohlídka trvá obvykle 30 minut (záleží na typu nemovitosti), makléř provede zájemce nemovitostí, poskytne zájemcům o ní veškeré informace a zodpoví případné další otázky. Po prohlídce si makléř se zájemcem stanoví lhůtu na rozmyšlenou. Po uplynutí této lhůty vás bude informovat o výsledném rozhodnutí zájemce. Pokud bude negativní, sdělí vám důvody. V případě kladného stanoviska začne jednání mezi stranou prodávající a kupující a vzájemně odsouhlasí podmínky prodeje. Po vzájemném souhlasu s podmínkami prodeje makléř zajistí složení rezervačního poplatku (jistiny). Dále budou vypracovány smlouvy, předání nemovitosti, přepis energií, atd.

9. Jak můžu nemovitosti zaplatit?

Nejběžnější úhradou kupní ceny za nemovitost je formou hypoteční úvěru nebo ze stavebního spoření. S případným vyřízením úvěru Vám pomůže náš hypoteční specialista. Další forma úhrady je „v hotovosti“. Časové hledisko je při obou forem úhrady prakticky stejné. Kupní cena se většinou skládá celá do úschovy a vyplácí se až po zápisu vlastnického práva na katastru, pakliže se nedohodnou strany jinak.

10. Kdo platí daň z nabytí nemovitých věcí a jaká je její výše?

Daň z nabytí nemovitých věcí (dříve daň z převodu nemovitostí) platí kupující. Daň je ve výši 4% a vypočítává se z kupní ceny daných nemovitostí, případně ze směrné hodnoty nebo z ceny stanovené znaleckým posudkem. Daň se vždy platí z té hodnoty, která je vyšší. Realitní kancelář dohlíží na to, aby zaplacení daně proběhlo přímo z úschovy na účet příslušného finančního úřadu.

11. Kdy je možné převést družstevní byt do osobního vlastnictví?

Musí být splněné tři podmínky nutné pro převod družstevního bytu do osobního vlastnictví. Za prvé je to splacení anuity (úvěru na výstavbu družstevních bytů), za druhé musí být odsouhlasený převod bytů do osobního vlastnictví členskou schůzí, případně je souhlas uvedený ve stanovách příslušného družstva a za třetí je nutné vypracovat prohlášení vlastníka (rozdělení domu na jednotlivé byty a společné prostory).

12. Při prodeji nemovitosti, která je ve společném jmění manželů, musí být podepsána oběma manžely?

Prodej nemovitosti ve společném jmění manželů patří v zásadě mezi úkony, které přesahují obvyklou správu takového majetku a tudíž je k nim zapotřebí vždy souhlasu obou manželů. Podpisy musí být oba ověřené, jinak by příslušný katastrální úřad vrátil smlouvu zpět. Je možné zplnomocnění jednoho manžela druhou osobou, pak je plná moc s ověřeným podpisem zmocnitele povinnou přílohou smlouvy o prodeji a i jiných.

13. Jakým způsobem ověřím, že existuje volný přístup ke kupované nemovitosti?

V případě koupě domu či chaty je třeba ověřit, zda předmětem koupě je i pozemek, na kterém dům stojí a případně pozemek okolo domu. Z katastrální mapy, kterou lze získat na katastru nemovitostí, zjistíte, zda pozemek přiléhá k veřejné komunikaci, případně zda je zajištěn přístup přes jiný vedlejší pozemek prostřednictvím věcného břemene (právo chůze a jízdy).

14. Kdy jsem povinen nemovitost uvolnit?

Lhůta je vždy stanovena po dohodě mezi kupujícím a prodávajícím. Ve většině případů se nemovitost předává do cca 30 - 60ti dnů po zápisu vlastnického práva do katastru nemovitostí, pokud není ve smlouvě stanoveno jinak.

15. Jak rychle se musím rozhodnout ke koupi či k pronájmu?

Záleží pouze a jen na Vás a Vašem rozhodnutí. Platí zásada, že se jedná s tím, kdo se první rozhodne! Platí zde známé pořekadlo: „Kdo dřív přijde, ten dřív bydlí!“.


Máte dotaz, který zde není uveden? Kontaktujte nás!

*
*
*
*
fullname: lname: fname: phone: