Realitní inspektor

​​ilustrační foto

Poskytujeme prověření technického stavu vaši kupující nemovitosti včetně právní a administrativní lustrace. Snížíme riziko koupě problémové nemovitosti na minimum. 

Co je inspekce nemovitosti?

Jde především o 2 stupně prověření:

  1. vizuální prohlídka nemovitosti, která má odhalit závady na jejích vnitřních i venkovních částech. U jednotlivých částí nemovitosti (rodinný dům, chata, chalupa, byt v bytovém domě, komerční nemovitost …) se posuzuje především, zda jsou správně a bezpečně používané a případně zhodnotí jejich technický stav pro užívání budoucího majitele. Ve zprávě, kterou inspektor po prověření nemovitosti sepíše, uvede souhrn všech zjištěných závad, které by se měly řešit co nejdříve, a také těch, které jsou pouze výhledovou záležitostí, kterou stačí vyřešit v průběhu delší doby.
  2. prověření dostupné a platné dokumentace k nemovitosti (doklad o nabytí, počet vlastníků nemovitosti, věcná břemena, revizní zprávy, energetický průkaz, prověření plochy parcely, nemovitosti, atd.) V případě nesrovnalostí v dokumentaci s reálným stavem, bude potencionální kupující seznámen ve zprávě, kterou mu inspektor naší společnosti vystaví.


Máte zájem o naše služby? Kontaktujte nás!

*
*
*
*
fname: